İNŞAAT

IC İçtaş İnşaat A.Ş. Entegre Yönetim Sisteminin Kapsamı

IC İçtaş İnşaat A.Ş., aşağıdaki standartların gereği Entegre Yönetim Sistemini tanımlamış, dokümante etmiş ve uygulamaktadır.

  • EN ISO 9001: 2015, Kalite Yönetim Sistemi
  • EN ISO 14001: 2015, Çevre Yönetim Sistemi
  • EN ISO 45001: 2018, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Entegre yönetim sisteminin kapsamı, şirketin odak noktası, faaliyetleri, ürünleri ve hizmetleri, iç ve dış hususları, bağlayıcı yükümlülükler, ilgili tarafların gereksinimleri, organizasyon birimleri ve şirketin faaliyet konusuna göre belirlenir:

“Kamu Yapıları, Ticari ve Endüstriyel yapılar, Konutlar, Havaalanı, Liman, Baraj, Hidroelektrik Santral ve Sulama yapılarının Tasarım, Geliştirme ve İnşaatı, Boru Hatları, Köprü, Tünel İnşaatı, Demiryolu ve Karayolu İnşaatları.”

Entegre Yönetim Sistemi (Kalite, ISG ve Çevre) Merkez ofis faaliyetleri ile üstlendiği projelerde yürüttüğü tüm faaliyetlerde uygulanmaktadır. 

Entegre Yönetim Sistemi; Merkez ofis faaliyetlerini, üstlendiği tüm projeleri, çalışma sahalarında bulunan tüm çalışanları, taşeronları, ziyaretçileri ve yürütülen faaliyetlerden etkilenebilecek toprak, su, hava gibi çevresel alıcı ortamları kapsar.