İNŞAAT

Sosyal Sorumluluk

IC Holding ve IC İçtaş İnşaat’ın yönetim anlayışının mihenk taşlarından biri sosyal sorumluluk bilinci ile topluma ve ekonomiye katma değer yaratmaktır. Bu doğrultuda 1984 yılından bu yana planlı bir şekilde gerçekleştirilen eğitime destek faaliyetleri, 2004 yılında kurulan IC Vakfı ile kurumsal bir yapıya kavuşturulmuş, Ağrı’da İbrahim Çeçen Üniversitesi kurularak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne hibe edilmiştir. Üniversite, 2007- 2008 öğretim yılı itibarı ile eğitime başlamıştır. Vakıf ayrıca eğitim bursu ile öğrencileri desteklemektedir.

Detaylı bilgi için www.icvakfi.org.tr ziyaret edilebilir.