İNŞAAT

İnsan Kaynakları

IC Holding hedef ve ilkelerinden yola çıkarak; IC İÇTAŞ İnşaat’ta İnsan Kaynakları Yönetim anlayışı; güvenilir ve stratejik iş ortağı olarak şirketimize katma değer sağlamak, çağdaş uygulamaları hayata geçirmek ve tüm projelerimizin özel ihtiyaçlarına proaktif olarak cevap vermektir. 


IC İÇTAŞ İnşaat İnsan Kaynakları Departmanı; 

 • Şirketimizi geleceğe taşıyacak IC Holding değerlerine sahip, işe en uygun nitelikteki iş gücünü seçmeyi ve işe almayı hedefler. 
 • Organizasyonumuzun ve çalışanlarımızın gelişimi için şirket içi görevlendirme, transfer ve rotasyon uygulamalarına öncelik verir.
 • Potansiyeli yüksek çalışanların performansını takip eder, güncel ve gelecekteki şirket ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir.
 •  Çalışanlarının iş gücü ve becerilerinin en önemli rekabet avantajlarından biri olduğuna inanarak mesleki ve kişisel gelişimleriyle ilgili olan eğitim programlarını takip eder ve gelişim olanakları sağlar.

IC İÇTAŞ İnşaat Temel Yetkinlikler;

 • Sözünde Durmak: İşle ilgili bilgisini, görüşlerini ve önerilerini paylaşır, açık olmanın zor olduğu durumlarda bile bundan kaçınmaz. Sonuçları karşı taraf için iyi ya da kabul edilebilir olmasa bile; durumu karşı tarafa tüm netliğiyle bildirir. Zorlayıcı durumlarda bile ilkelerden ödün vermez. Etik ilkelerin organizasyondaki en önemli destekçilerinden biridir. Sözlerinin arkasındadır, sözleriyle uyumlu hareket eder.
 • Başkalarını Anlamak: İnsanların düşüncelerine ve hislerine önem verir. Doğru şekilde dinleyerek, söylediklerini ve sözlerinin ardında bulunan duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışır. Bu yetkinliğin, dünyanın farklı bölgelerinde ve kültürlerinde faaliyet gösteren IC İÇTAŞ’ın gelişimi için kritik olduğunu bilir.
 • Takımla Çalışmak: Çalışmalarının, büyük ekibin (fonksiyonunun ve şirketin) bir parçası olduğunu bilir. Şirketin ve takımın hedeflerini kendi hedeflerinin önünde tutar. Çalışmalarında, ilgili diğer çalışma arkadaşlarını, fonksiyonları dahil ederek iş birliği oluşturur ve sinerji yaratmaya çalışır. 
 • Başarılı Odaklı Olmak: Kendini ve yaptığı işteki performansını sürekli geliştirmeye çalışır ve bunun önemini bilir. İşindeki ve gelişimindeki performansını sürekli takip eder, kendine geliştirici hedefler koyar. Gelişimi için gerekli olan her türlü fırsatı yaratmaya çalışır ve değerlendirir.


IC İÇTAŞ İnşaat Liderlik Yetkinlikleri;

 • Vizyoner Olmak: Organizasyonu vizyonuna ulaştıracak stratejileri oluşturur. İş yapılan pazarlara ait bilgi birikimini kullanarak ve olası değişimleri öngörerek şirketin ilerleyişi için yönlendirici fikirler oluşturur. Şirketin gelecekteki müşterilerinin ne beklediği, ne istediği üzerine çalışır beklentileri karşılayacak çözümler sunar.
 • Ekibi Geliştirmek: Şirketin büyümesi için çalışanların gelişiminin öneminin farkındadır. Bunun için ekibine beklentilerini belirtir, destek verir, yönlendirir. Bireylere odaklanır ve uzun vadeli gelişimleri için seviyelerine göre ihtiyaç duydukları gelişim fırsatlarını belirtir, geri bildirim verir. Ekibine seviyelerine uygun koçluk ve mentorluk yapar. 
 • Sorumluluk Almak: Karşılaşılan ya da karşılaşılma ihtimali olan problemleri, engelleri ya da fırsatları tanımlamaya çalışır ve bunlara yönelik proaktif olarak aksiyonlar planlar ve gerçekleştirmeye çalışır.


Kariyer Olanakları

IC İÇTAŞ İnşaat’taki mevcut kariyer fırsatlarına www.linkedin.com sitesindeki IC İÇTAŞ sayfası ve/veya www.kariyer.net sitelerinden ulaşılabilmektedir.  
Başvuru süreci özgeçmişinizin bize ulaşması ile başlamaktadır. Başvurular İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından değerlendirilmekte ve açık pozisyonlar dahilinde uygun bulunan adaylar ile iletişime geçilerek iş görüşmeleri organize edilmektedir. Tüm başvurular gizlilik esasına uygun olarak değerlendirilir.