İNŞAAT

ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Yaşadığımız çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile iş sağlığı ve güvenliğinin, işimizin ayrılmaz bir parçası olduğunun bilincinde olarak prensiplerimiz;

  • Yurt içinde ve yurt dışında tüm sektörlerde yürürlükteki yasalara, yönetmeliklere ve diğer gerekliliklere uygun iş yapmak
  • Çalışanlarımızın ve alt yüklenicilerimizin sağlıklı ve güvenli bir iş ortamında çalışmalarını sağlayabilmek için koruyucu faaliyetler yürütmek
  • Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun olarak doğal kaynakları verimli kullanmak,
  • İş kazalarının, yaralanmaların, sağlık bozulmalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve sağlık ve güvenlik konularında risklerin bertaraf edilmesi veya asgariye indirilmesi için gerekli olan tüm önlemleri almak
  • Oluşturduğumuz tehlikeli atıkların ve diğer atıkların uygun bertarafı ile kirliliği önlemek,
  • Tüm çalışanlarımızın ve alt yüklenicilerimizin iş sağlığı ve güvenliği ile çevre bilincini geliştirici faaliyetler yürüterek güvenli, sağlıklı ve çevre dostu çalışma ortamı sağlamak
  • Uygulamalarımızdaki tüm aşamaları gözden geçirerek sürekli iyileştirici, koruyucu ve düzeltici faaliyetler yürütmek.
  • Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin yönetim sisteminin tüm aşamalarında aktif katılımlarını sağlamak
  • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak tüm çalışanların uygulama ve gelişime katkı sağladığı, danışıldığı güçlü bir sağlık ve güvenlik kültürü oluşturmak.