İNŞAAT

KALİTE POLİTİKAMIZ

  • Stratejik planlamalar ile periyodik ve sistematik olarak işleyen süreçleri oluşturmak, performansları takip etmek ve sürekli geliştirmek
  • Paydaşların dengeli memnuniyetini sağlayarak gelişmek ve inşaat-işletme sektöründe devamlılığın simgesi olmak
  • Taahhütlerimizle, hizmetlerimizle ve ürünlerimizle müşteri beklentilerini ve tüm uygulanabilir şartları karşılayan ürün ve hizmet sunmak 
  • Hizmette sürekliliği sağlamak için devamlı büyümek, büyümek için yatırım yapmak, yatırım yapmak için kaynak yaratmak
  • Çalışanlarımızla ve tedarikçilerimizle olan ilişkilerimizde karşılıklı faydaya dayanan bir anlayışla çalışmak
  • Gelişme ve büyüme için bilimsel yöntemler uygulayarak ve teknolojik gelişmeleri takip ederek sürekli iyileşme sağlamak
  • Birey, toplum ve ülke değerlerine önem vererek, gelişmesine katkıda bulunmak
  • İnsan kaynağının en önemli faktör olduğunun bilincinde olarak çalışanlarımızın yaratıcılık ve yeteneklerini geliştirmeyi önemseyerek, iş tatminlerini arttırmaya yönelik faaliyetlerle değişimi bilimsel yöntemlerle yönetmek